Tar grep for å sikre trygg mat og emballering

Mattrygghet er et svært viktig tema for hele matverdikjeden fra matprodusent til forbruker. Majoriteten av produktene som finnes på markedet er ferdigpakket og emballasjen er en kritisk og sentral del av mattryggheten. Den skal beskytte maten og gi økt holdbarhet.

Det er samtidig viktig at maten ikke blir forurenset av stoffer som lekker ut fra emballasjematerialet over i maten som kan gi en helserisiko eller med en negativ påvirkning på produktets lukt og smak.

Det er dette som er hovedtema for prosjektet «Kjemikalier i Matemballasje» som støttes av Forskningsrådet gjennom Bionær programmet, Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA).

Hovedansvarlig for prosjektet er emballasjekonsernet Elopak og den daglige ledelse utføres av Norner Research.

Prosjektet har 11 deltakere som inkluderer tre emballasje-produsenter;

Elopak, Tommen Gram og Norway Pack (eid av Bergen Plastics), grossistene Bama, Rema Brands og Unil, matprodusentene Tine, Nortura og Mills og de to F&U instituttene Norner og Nofima.

Instituttene har ansvar for forskning og analyser. Norner er prosjektleder. Videre har prosjektet en referansegruppe bestående av Mattilsynet, Emballasjeforeningen og Emballasjekonvensjonen.

Prosjektet skal drive kartlegging og forskning for å etablere ny kompetanse og utvikle nye analysemetoder for kjemikalier i matvareemballasje som igjen danner grunnlag for sikker emballering og økt mattrygghet. Dette vil øke deltakernes kompetanse på regelverk og føre til tryggere spesifikasjoner for deres matemballasje.

Bedriftene viser med dette en vilje til å investere i økt kompetanse på kjemikalier i emballasje, en strategi om å holde seg oppdatert på temaet og en vilje til å kritisk undersøke egen emballasje. Det har hverken blitt gjort negative eller overraskende funn i analysene av bedriftenes emballasje til nå i prosjektet.

(utdrag av pressemelding fra Norner, 26. juni 2015)

2017-04-24T09:59:17+01:00