• Vi leverer krympefolie i alle varianter med innfarging og dekor. Kan leveres i ulike størrelser, tykkelser og perforering tilpasset våre kunders produkter og produksjon. Polyetylen krymper ved varmebehandling noe som kan gi stor stabilitet på forpakningen. Polyetylen er elastisk og er derfor godt egnet også til produkter som utsettes for svingninger i temperatur.  
  • Strekkfilm er en materialeffektiv og tidsbesparende emballasjemetode. Filmen strekkes for hånd eller i maskin og benyttes til emballering av produkter som skal transporteres eller lagres.    
  • Overtrekksfolie er et fleksibelt produkt som kan brukes til innpakking av trelast, listverk og andre byggevarer.  Emballasjen kan leveres både med og uten trykk, med og uten dekor i mange varianter tilpasset ulike markeder.