• 1 stk absorpsjonspad i hvit Laksefileet liggende på en Absorposjonspads
    Vi kan tilby absorpsjonspads som er tilpasset nøyaktig den pakningen produktet pakkes i. I tillegg vil absorpsjonsevnen kunne tilpasses både mengde og type kjøtt. Alle våre pads er EK-sertifiserte.
  • 1 stk absorpsjonspad i hvit 1 stk transportkasse med 3 fisk på is
    Vi har absorbenter som kan tilpasses behov både med hensyn til størrelse og absorpsjonsevne. Alle våre pads er EK-sertifiserte.
  • Ved MAP-pakking av fisk kan man oppnå betydelig forlenget holdbarhet ved å benytte COemittere som emitterer karbondioksid gass når den kommer i kontakt med fukt fra fisken. CO2 vil bidra til økt holdbarhet ved at den hindrer bakterievekst i pakken. Alle våre pads er EK-sertifiserte. Tommen Gram har jobbet tett med kunder, leverandører og forskningsmiljøer i utviklingen av konseptet. Det er dokumentert gode resultater med denne metoden.