Havbruk 2019-10-31T14:24:51+01:00

Vi er en av landets største leverandør av fiske- og skalldyremballasje

I vårt sortiment finner du alle typer emballasje til pakking av hvitfisk og skalldyr. Emballasjen kan leveres både med og uten trykk, med og uten dekor i mange varianter tilpasset ulike markeder.

Vi levere i dag varer til en stor Europeisk fiskeflåte som bruker Tromsø som sin hjemmehavn når de fisker i Barentshavet. Foruten Norske trålere er det Spanske, Portugisisk, Engelske, Danske, Islandske, Baltiske, Færøysiske, Tyske og Russiske. Den Russiske flåten er etter hvert blitt så stor at vi har tilstedeværelse i Murmansk for å kunne yte god nok service.

Fornybar logo

Vi fokuserer på å utvikle løsninger med egenskaper som ivaretar miljøet.

Vi hjelper deg å finne riktig løsning. Ta kontakt med oss i dag!

Hva slags emballasjeløsning du bør velge er avhengig av blant annet automatiseringsgrad, egenskaper og om emballasjen skal benyttes til å profilere produktet. Spør oss om råd!