CO2-emittere

Ved MAP-pakking av fisk kan man oppnå betydelig forlenget holdbarhet ved å benytte COemittere som emitterer karbondioksid gass når den kommer i kontakt med fukt fra fisken. CO2 vil bidra til økt holdbarhet ved at den hindrer bakterievekst i pakken. Alle våre pads er EK-sertifiserte.

Tommen Gram har jobbet tett med kunder, leverandører og forskningsmiljøer i utviklingen av konseptet. Det er dokumentert gode resultater med denne metoden.