Vår historie 2017-09-25T12:42:46+01:00

Lang og stolt tradisjon

Tommen Gram ble etablert av Hans Thomas Gram i 1919 og navnet har sitt utspring i at Hans Thomas Gram var liten av vekst og derfor kaltes «Tommen». Selskapet ble overtatt av Trygve Rolseth i 1939 og Tommen Gram er den dag i dag fortsatt eid av samme familie. Marit Rolseth, datter av Trygve Rolseth overtok som administrerende direktør i 1983 og er i dag konsernsjef for Tommen Gram gruppen.

Jutesekker( striesekker)

Ved oppstart i 1939 var jutesekker til tørrfiskeksport en stor artikkel samt kjemikalier til fiskeindustrien. Trygve Rolseth tok selskapet over i plastindustrien i første omgang ved at han så mulighetene for å pakke fisk i plast.

Ny leder og nye markeder

Marit Rolseth overtok selskapsledelsen i 1983. Den årlige omsetningen var ca. 20 millioner kroner. I 2016 passerte omsetningen 306 millioner kroner – 60 medarbeidere.

Det har skjedd en rivende utvikling siden 80-årene. I dag har Tommen Gram hovedkontor og sentrallager på Torgård i Trondheim med salgskontorer i Trondheim, Tromsø, Askim og Levanger. Vi er representert i Murmansk, Hong Kong, Hanoi og Beograd

Forskning og utvikling

Tommen Gram har i de siste 10 – 15 årene brukt mye resurser i samarbeid med FoU-miljøer både nasjonalt og internasjonalt, for å ligge i forkant med produktutvikling og produkttilpassing. Hele tiden med det mål for øye å skape en innovativ løsning, bedre lønnsomhet og verdier både for kunder og selskapet.

FoU-samarbeidet har tilført selskapet mye og god kompetanse, noe som har gjort Tommen Gram til en ledende aktør i emballasjemarkedet både i Norge og utenlands. Selskapet har i dag en eksportandel på 20 %.

Tommen Gram har et betydelig utviklingssamarbeid med europeiske industripartnere. Tommen Gram preges av en unik ståpå vilje og en høy servicegrad.

Tommen Gram

Marit Rolseth
Marit RolsethKonsernsjef

Våre produktområder

Havbruk

Havbruk

Næringsmiddel

Sjømat og Næringsmiddel

Landbruk

Agri

Byggevare

Bygg og industri