Vår historie 2020-08-07T13:11:15+01:00

Lang og stolt tradisjon

Tommen Gram ble etablert av Hans Thomas Gram i 1919 og navnet har sitt utspring i at Hans Thomas Gram var liten av vekst og derfor kaltes «Tommen». Selskapet ble overtatt av Trygve Rolseth i 1939. I 2018 ble Tommen Gram en del av Bewi konsernet.

Jutesekker( striesekker)

Ved oppstart i 1939 var jutesekker til tørrfiskeksport en stor artikkel samt kjemikalier til fiskeindustrien. Trygve Rolseth tok selskapet over i plastindustrien i første omgang ved at han så mulighetene for å pakke fisk i plast.

Nye markeder

Det har skjedd en rivende utvikling av selskapet siden oppstarten for 100 år siden. I dag har Tommen Gram hovedkontor og sentrallager på Torgård i Trondheim med salgskontorer i Trondheim, Tromsø, Askim og Levanger. Vi er representert i Murmansk, Hong Kong, Hanoi og Beograd

Forskning og utvikling

Tommen Gram har i de siste 10 – 15 årene brukt mye resurser i samarbeid med FoU-miljøer både nasjonalt og internasjonalt, for å ligge i forkant med produktutvikling og produkttilpassing. Hele tiden med det mål for øye å skape en innovativ løsning, bedre lønnsomhet og verdier både for kunder og selskapet.

FoU-samarbeidet har tilført selskapet mye og god kompetanse, noe som har gjort Tommen Gram til en ledende aktør i emballasjemarkedet både i Norge og utenlands. Selskapet har i dag en eksportandel på 20 %.

Tommen Gram har et betydelig utviklingssamarbeid med europeiske industripartnere. Tommen Gram preges av en unik ståpå vilje og en høy servicegrad.

Havbruk

Havbruk

Næringsmiddel

Sjømat og Næringsmiddel

Landbruk

Agri

Byggevare

Bygg og industri