Sertifikater og erklæringer 2017-05-31T17:19:07+00:00

Vi fokuserer på å utvikle mer nedbrytbar plast med egenskaper som ivaretar miljøet.

VÅRE PRODUKTOMRÅDER

Havbruk

Havbruk

Næringsmiddel

Sjømat og næringsmiddel

Landbruk

Landbruk

Byggevare

Bygg og industri