Sertifikater og erklæringer 2017-12-15T14:49:16+00:00

Vi fokuserer på å utvikle mer nedbrytbar plast med egenskaper som ivaretar miljøet.

VÅRE PRODUKTOMRÅDER

Havbruk

Havbruk

Næringsmiddel

Sjømat og næringsmiddel

Landbruk

Agri

Byggevare

Bygg og industri