Sertifikater og erklæringer 2019-10-31T14:31:56+01:00

Vi fokuserer på å utvikle løsninger med egenskaper som ivaretar miljøet.

VÅRE PRODUKTOMRÅDER

Havbruk

Havbruk

Næringsmiddel

Sjømat og næringsmiddel

Landbruk

Agri

Byggevare

Bygg og industri