Sertifikater og erklæringer 2018-02-23T10:39:20+01:00

Vi fokuserer på å utvikle mer nedbrytbar plast med egenskaper som ivaretar miljøet.

VÅRE PRODUKTOMRÅDER

Havbruk

Havbruk

Næringsmiddel

Sjømat og næringsmiddel

Landbruk

Agri

Byggevare

Bygg og industri