Sertifikater og erklæringer 2017-09-25T12:41:54+00:00

Vi fokuserer på å utvikle mer nedbrytbar plast med egenskaper som ivaretar miljøet.

VÅRE PRODUKTOMRÅDER

Havbruk

Havbruk

Næringsmiddel

Sjømat og næringsmiddel

Landbruk

Agri

Byggevare

Bygg og industri