Sertifikater og erklæringer 2020-11-02T09:32:46+01:00

Vi fokuserer på å utvikle løsninger med egenskaper som ivaretar miljøet.

VÅRE PRODUKTOMRÅDER

Havbruk

Havbruk

Næringsmiddel

Sjømat og næringsmiddel

Landbruk

Agri

Byggevare

Bygg og industri