Om oss 2019-10-31T14:30:56+01:00

Ledende emballasjeleverandør

Tommen Gram er en av Norges ledende emballasjeleverandører, og har vært i markedet i nærmere 100 år – vi har en lang og stolt tradisjon.

Vi har sterke merkevarer i vår portefølje

Ved å kombinere fagkompetanse, materialkunnskap og moderne teknologi utvikler konsernet innovative emballasjeløsninger som er lønnsomme for kundene.

Emballasjen er tilpasset produktets behov i nært samarbeid med forskningsmiljøer, råvareleverandører og kunder. Dette har gjort det mulig å utvikle helt nye og effektive emballasjematerialer og løsninger. Forskning og utvikling i dag gir grunnlaget for morgendagens inntekter.

Global aktør

Konsernets hovedmarkeder er Bygg og industri, Sjømat og Næringsmiddel, Havbruk og Landbruk, samt eksport til flere land i Europa.

 • Salgskontorer i Trondheim, Tromsø, Askim og Levanger
 • Vi er representert i Murmansk, Hong Kong, Hanoi og Beograd
 • Samlet omsetning for konsernet er over 300 millioner kroner i året
 • Eksportandel på 20%
 • 20 000 tonn emballasje

Tommen Grams mål er å bidra med verdiskapning til våre kunder. Dette gjør vi ved å ligge i forkant og utvikle miljøvennlige, funksjonelle og lønnsomme løsninger.

Kunnskap

Vi søker kunnskap for å kunne jobbe bedre. Vi legger vekt på et miljø som bidrar til at alle ansatte er positivt engasjerte og gir hver enkelt mulighet til å ta initiativ til nye og bedre løsninger.

Miljøvennlig emballasje

Som produsent har Tommen Gram ansvar for å bidra til miljøvennlige emballasjeløsninger. Et resultat av denne satsingen er GramFlex, som er en ny type gjenvinnbar emballasjefilm.

Forskning og utvikling

Vi har samarbeid med NTNU, SINTEF, Nofima (Matforsk), Fiskeriforskning, Marinepack, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Samarbeid

I Tommen Gram samarbeider vi nært med kunder, leverandører og andre for å utvikle de beste løsningene. Vi har et industrielt samarbeid med Borealis om den patenterte filmen GramFlex.

Vi tar miljø og samfunnansvar på alvor, og som produsent har vi ansvar for å bidra til miljøvennlige emballasjeløsninger.

 • Vi skal ikke forurense internt og eksternt miljø.
 • Vi skal ikke påføre omgivelsene plagsom støy.
 • Vi skal tilstrebe bruk av ren energi.
 • Vi benytter resirkulert råstoff i vår produksjon.
 • Vi kildesorterer avfall og fører regnskap for det.
 • Vi optimaliserer egen produksjon.
 • Vi skal finne effektive logistikkløsninger.
 • Vi minimaliserer utslipp til luft og vann.
 • Vi er medlem i Grønt Punkt.

Vi har en langt og stolt historie – den går helt går tilbake til 1919. 

Tommen Gram ble etablert av Hans Thomas Gram i 1919 og navnet har sitt utspring i at Hans Thomas Gram var liten av vekst og derfor kaltes «tommen». Selskapet ble overtatt av Trygve Rolseth i 1939 og Tommen Gram er den dag i dag fortsatt eid av samme familie. Marit Rolseth, datter av Trygve Rolseth, overtok som administrerende direktør i 1983 og er i dag konsernsjef for Tommen Gram gruppen.

Les hele vår historie her

Våre FoU samarbeidspartnere

VÅRE PRODUKTOMRÅDER

Havbruk

Havbruk

Næringsmiddel

Sjømat og Næringsmiddel

Landbruk

Agri

Byggevare

Bygg og industri