Ny emballasje skal redusere matsvinnet

Det kastes altfor mye mat! Nå jobber forskere sammen med mat-, emballasje- og utstyrsprodusenter for å utvikle løsninger som bidrar til at mer av maten blir spist. 

Matsvinn er et omfattende problem – i hele verden. I Norge var det totale matsvinnet i 2013 på 361.000 tonn og det tilsvarer ca. 18 milliarder kroner. På verdensbasis kaster vi forbrukere mat for 400 milliarder dollar per år.

I tillegg til rene kostnader representerer matsvinnet også store miljøbelastninger og etiske dilemma.

Å produsere mat som i neste omgang kastes er langt mer skadelig for miljøet, enn det å bruke mer emballasje enn hva mange forbrukere kanskje mener er nødvendig. Emballasjen beskytter og bevarer maten, og fire av de åtte viktigste grunnene til at forbrukerne kaster mat er knyttet til emballeringen.

Ulike matvarer trenger ulik emballasje

– I dette prosjektet tar vi utgangspunkt i de aktuelle matvarene, og ut fra dem finner frem til de beste emballeringsløsningene, forteller seniorforsker Marit Kvalvåg Pettersen i matforskningsinstituttet Nofima. Hun er også ansvarlig for å lede prosjektet og koordinere prosjektets forskningsaktiviteter.

Hun og hennes kolleger skal blant annet undersøke effektene av ulike emballasjematerialer og pakketeknologiersom egner seg best for ulike matvarer.

Grønnsaker, kjøttprodukter og fiskeprodukter er blant matvarene det skal jobbes med. Målet er at et par år frem i tid skal hver og en av oss kaste mindre mat, fordi de nyutviklede emballeringsteknologiene øker holdbarheten og forbedrer produktkvaliteten.

Hva bør emballasjen fortelle?

Forbrukerstudier og kunnskap om forbrukernes adferd og behov vil være utgangspunktet for å utvikle nye emballasjevariantert, som bidrar til å redusere matsvinnet.

Emballasje brukes allerede i dag til å informere, men forbedringspotensialet er stort. Dessuten er feilmerking en vesentlig årsak til at matvarer trekkes fra markedet. I 2011 var feilmerking årsaken til 35 prosent av alle matvaretilbakekallelser i Storbritannia.

I dette prosjektet skal deltakerne blant annet undersøke hvordan etiketter kan brukes mer hensiktsmessig enn hva som er tilfelle i dag.

Bærekraftige valg

Livsløpsanalyser vil være et sentralt verktøy for å sikre at emballeringsløsningene som tas frem i prosjektet er bærekraftige. Analysene skal dokumentere hvordan blant annet materialvalg, pakkemetode og utforming påvirker miljø, matsvinn og logistikk. I dette arbeidet vil forskerne bruke dagens emballasjeløsninger som referanse.

Tommen Gram deltar i dette prosjektet:
Riktig emballering for redusert matsvinn (ett 3 årig forskningsprosjekt)

Fakta om prosjektet:
Prosjektet Riktig emballering for redusert matsvinn med kortnavnet REforReM er et tre årig næringsrettet innovasjonsprosjekt (IPN) finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet ledes av BAMA ved Thomas Eie.

Øvrige produsentdeltakere er:
Grilstad, Hallvard Lerøy, Lauvsnes Gartneri, Tommen Gram, Promens (kommende RPC packaging), BWL Maskin og Lexit. I tillegg til Nofima deltar også Østfoldforskning som forskningspartner, og Matvett.

2017-04-25T07:31:21+01:00