Miljø og bærekraft 2019-10-31T14:28:37+01:00

Har plast en plass i fremtiden?

Plast i seg selv er ufortjent uglesett. Ikke optimal håndtering av plastavfall, liten gjenvinningsgrad og feil sammensetting gjør at plasten er vanskelig å resirkulere. Dette er en utfordringer vi tar på alvor, og som vi jobber med å finne løsninger på.

Moderne og gjennomtenkt emballasje skaper mindre svinn!

Moderne emballasje tar bedre vare på matvaren og sørger for mindre svinn. Vi er involvert i en rekke FoU prosjekter med den hensikt å utvikle emballasje for redusert matsvinn. Vi jobber også for å få mer nedbrytbar plast i landbruket med egenskaper som ivaretar miljøet.

For å ivareta miljøet og minimalisere arbeidet i landbruket, arbeider vi med å kunne tilby nedbrytbare emulsjoner/folier for bekjempelse av ugress.

Vi er opptatt av å ivareta miljøet og jobber grønt på flere plan:

 • Biobaserte råstoff i stedet for fossilbaserte
 • Optimalisering av råstoff med tanke på nedbrytning
 • Sammensetning av råstoff i plast for bedre materialgjenvinning
 • Kortreist emballasje – produksjon i Norge gir mindre utslipp
 • Økt holdbarhet for redusert matsvinn

Vi tar klimagassutfordringene på alvor. Å erstatte fossile råstoff i produksjon av plast, gir store og viktige klimagassreduksjoner

Moderne emballasje tar bedre vare på matvaren og sørger for mindre svinn.

 • Tommen Gram Folie på Levanger lanserer i disse dager Gram dampsperre basert på fornybart råstoff.
 • Vi er involvert i en rekke FoU prosjekter med den hensikt å utvikle emballasje for redusert matsvinn.
 • I samarbeid med Bama gjøres det nå et større forsøk med perforert film. Filmen tilpasses pustebehov for potet, gulrot og kålrot.
 • Sammen med oppdrettsindustrien gjøres forsøk hvor nitrogen erstattes med bl.a. oksygen og øker holdbarheten til fersk fisk.

Vi jobber for å få mer nedbrytbar folie i landbruket med egenskaper som ivaretar miljøet:

 • Biologisk nedbrytbar
 • Tilpasset levetid, skreddersydd for forskjellige typer avlinger
 • Trenger ikke å fjernes
 • Ingen rester slik det blir med tradisjonell plast i åkeren
 • Sertifisert for organisk jordbruk

Forbrukerstudier og kunnskap om forbrukernes adferd og behov vil være utgangspunktet for å utvikle nye emballasjevarianter som bidrar til å redusere matsvinnet. Vi er involvert i en rekke FoU prosjekter med den hensikt å utvikle emballasje for redusert matsvinn.

Å produsere mat som i neste omgang kastes er langt mer skadelig for miljøet enn det å bruke mer emballasje enn hva mange forbrukere kanskje mener er nødvendig. Emballasjen beskytter og bevarer maten, og fire av de åtte viktigste grunnene til at forbrukerne kaster mat er knyttet til emballeringen.

Emballasje brukes allerede i dag til å informere, men forbedringspotensialet er stort. Feilmerking en vesentlig årsak til at matvarer trekkes fra markedet.

Press fra bransjene om kortreisthet i alle ledd gjelder også for emballasje

Produksjon i Norge er “tilbake” og gir kortreist produksjon. Riktig materialvalg i plast gir økt resirkulering som igjen vil gjøre råvarene kortreiste. Vi er godt posisjonert med vårt produksjonsanlegg på Levanger

Relaterte artikler

Våre FoU samarbeidspartnere