Innvilget forskningsmidler for å sikre trygg emballering

Tommen Gram er innvilget 2,4 millioner kroner i forskningsmidler for prosjektet: Trygg emballering, mat og migrasjon.

Teknologiutvikling og ny kunnskap er avgjørende for omstilling og økt konkurransekraft i Landbruket. I den sammenheng har styrene i Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri gitt støtte til ni forskerprosjekter i 2018. Vi er stolte over at Tommen Gram er en av de innvilget prosjektene.

En av våre strategiske beslutninger og vårt bidrag til det grønne skifte er å være aktiv i, og delta i FoU-prosjekter.

I en ny artikkel om trender påpeker Norsk Landbrukssamvirke at «Forbrukerne i større grad vil foretrekke produkter som er trygge, sunne og bærekraftige, uten tilsetningsstoffer og medisiner». Slike endringer i matproduktene stiller krav til at emballasjen beskytter maten bedre enn tidligere, noe som vil føre til mer produktspesifikke emballasjeløsninger tilpasset forskjellige matvarer.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle nye analysemetoder og strategier for å dokumentere innhold og migrasjon av IAS (intentionally added substances) og NIAS (non-intentionally added substances) i matemballasje.

Tommen Gram skal i samarbeid med matprodusenter, emballasjeprodusenter og forskere utvikle bedre rutiner for kvalitetsledelse, kompetanse og analysemetoder for å kunne gi nødvendig støtte til den pågående produkt og emballasjeutviklingen i sine organisasjoner. All utvikling har en risiko og dette prosjektet vil gjøre oss bedre i stand til å kvalitetssikre og dokumentere emballasjens kjemikalier, migrasjon og egnethet til matkontakt.

Dette vil føre til bedre mattrygghet ved bedre kvalitetsstyringsrutiner, spesifikasjoner og dokumentasjon hos bedriftene.

Les mer om våre forskningsprosjekter

2018-02-23T14:05:47+01:00