Først i verden med dampsperre av sukkerrør

I forbindelse med at Arbeidslivets Klimauke arrangeres for første gang, fikk Tommen Gram besøk av Tord Lien fra NHO og Kristian Tangen fra LO. De ønsket å se nærmere på hvordan vi jobber for å redusere bedriftens miljø fotavtrykk.

– De er mektig imponert over det vi har fått til

Arbeidslivets Klimauke er et initiativ fra et samlet arbeidsliv i Norge, med mål om å øke miljøbevisstheten i norsk arbeidsliv og inspirere til klima- og miljøsamarbeid på arbeidsplassen.

I Tommen Gram jobber både ledelse og ansatte sammen for å redusere bedriftens miljø fotavtrykk. Vi er også først i verden med miljøvennlig dampsperre som er produsert av fornybart råstoff, det vil si sukkerrør.

Vi jobber ikke bare med å gjøre produktene grønnere. Vi har også gjort flere klimavennlige tiltak ved fabrikken i Levanger.

– Vårt bidrag til det grønne skiftet er å drive forskning og utvikling, og ta i bruk nye metoder for å produsere plastprodukter som tilfredsstiller morgendagens miljø- og klimakrav, sier Marit Rolseth.

2018-01-18T13:13:13+01:00