Forskning og utvikling 2019-10-31T14:29:42+01:00

Vår satsing på Forskning og utvikling

Vi vet at forskning og innovasjon i dag, gir grunnlaget for morgendagens inntekter.

Vi har tett samarbeid med FoU-miljøer både nasjonalt og internasjonalt for å ligge i forkant av produktutvikling og produkttilpasning. Dette har gjort det mulig å utvikle helt nye og effektive emballasjematerialer og løsninger for blant annet næringsmiddelindustrien.

Vårt FoU-samarbeid har tilført selskapet mye og god kompetanse – noe som har gjort Tommen Gram til en ledende aktør i emballasjemarkedet både i Norge og utenlands.

Vi utvikler innovative emballasjeløsninger som produseres og tilpasses råvarens behov i nært samarbeid med forskningsmiljøer, råvareleverandører, maskinleverandører og kunder. Vårt fokus er på å skape større effektivitet i emballering, og bedre lønnsomhet for våre kunder.

Redusert matsvinn

Moderne emballasje tar bedre vare på varen og sørger for mindre svinn. Vi er involvert i en rekke FoU prosjekter med den hensikt å utvikle emballasje for redusert matsvinn.

  • I samarbeid med Bama gjøres det nå et større forsøk med perforert film. Filmen tilpasses pustebehov for potet, gulrot og kålrot.
  • Sammen med oppdrettsindustri gjøres forsøk hvor nitrogen erstattes med bl.a. oksygen og øker holdbarheten til fersk fisk.

Forskningsprosjekter

Vi deltar i mange ulike forskningsprosjekter med ulik varighet. Til sammen utgjør dette prosjekter på over 200 millioner kroner.

Våre FoU samarbeidspartnere

Hent flere