Forbedring av emballasjens egenskaper

Vi i Tommen Gram arbeider hele tiden med å forbedre emballasjens egenskaper. Formålet er at matvarene skal få lenger holdbarhet, bli presentert på best mulig måte og at emballasjen skal være bærekraftig.

profilbilde av Arve Solheim

Arve Solheim, salgs- og markedssjef i Tommen Gram

– Sammen med kundene våre arbeider vi hele tiden aktivt med å utvikle nye emballasjeløsninger. Utviklingsarbeidet skjer gjerne i samarbeid med FoU-miljøene, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og våre andre samarbeidspartnere. Formålet er å utvikle optimale emballeringsløsninger som er bærekraftige, sier Arve Solheim som er salgs- og markedssjef i Tommen Gram.

Vi leverer mest emballasje som skal brukes til sjømat, men de har også løsninger for ost, frukt og grønt.

Kundene er opptatt av at produktene har lengst mulig holdbarhet.

Emballasjen skal også bidra til å fremme produktet slik at det ser mest mulig delikat ut. I tillegg jobber Tommen Gram med å introdusere emballasje som kan gjenvinnes.

– Et eksempel er emballasje vi leverer til laksestykker i aluminiumsskål som er klar til å settes rett i ovnen eller rett på grillen. I emballasjen benytter vi en «pad» som gir fra seg CO2 når den blir fuktig. Det øker holdbarheten. «Paden» suger også til seg væske. Denne emballasjen har vi utviklet sammen med oppdrettsbransjen, Nofima og flere samarbeidspartnere. Dette er et godt eksempel på den produktutviklingen som vi arbeider med kontinuerlig, fortsetter Solheim.

2 pads, 1 med hel laks og 1 med laksestykke

Forleng holdbarheten med fisk ved å benytte CO2-emittere

Mange prosjekter

Finn Robert Müller, administrerende direktør i Tommen Gram Folie

– Vi har mange nasjonale prosjekter hvor aktører som Nofima, Sintef, NTNU og Norner bidrar.

Vi er også med i EU-prosjekter. Et av dem heter Nanopack hvor vi utvikler en emballasje som aktivt hindrer bakterier i å formere seg. En viktig del av det vi driver med er også å øke andelen av biobasert råstoff. Å gjøre emballasjen tynnere, men samtidig beholde egenskapene er et annet prosjekt. Det samme er utviklingen av en aktiv emballasje som kan gi et varsel hvis produktet for eksempel har blitt utsatt for et brudd i kjølekjeden.

Vi deltar også i FoU-prosjekter hvor det forskes på gassblandinger som skal øke holdbarheten, og ikke minst forsker vi for å finne plasttyper som er 100 prosent gjenvinnbare. Det er en rekke problemstillinger knyttet til emballasjens egenskaper som folk ikke tenker på i det daglige, avslutter Finn Robert Müller som er administrerende direktør i Tommen Gram Folie.

2017-06-29T15:31:19+01:00