Bedre pakketeknikk for sjømatprodukter

Hvert år foredler, pakker og transporterer norske sjømatbedrifter rundt 900.000 tonn ferskvare. Det er mye å spare på å forbedre så vel foredlingen som forpakningene.

Et nytt innovasjonsprosjekt for å bedre pakketeknikken for sjømatprodukter er nå i gang.

Økt videreforedlingsgrad kan bidra til å redusere matsvinnet. Produsentene kan sørge for at restråstoffet, altså slakteavfallet, blir brukt på best mulig måte, for eksempel til produksjon av fiskeolje eller protein. Nye kjøleløsninger og bedre emballering vil bidra både til mer hensiktsmessige og miljøbesparende transportløsninger samt øke holdbarheten og kvaliteten på sjømaten.

Fakta om prosjektet:

Prosjektnavn: Forbedret pakketeknikk for økt holdbarhet av sjømatprodukter og redusert matsvinn.

Målet er økt bærekraft, lønnsomhet og redusert miljøbelastning relatert til matsvinn, materialforbruk og transport. Dette skal forskere og bedriftene få til ved å utvikle og implementere:

  1. Nye prosesseringsmetoder for økt råstoffutnyttelse og produktkvalitet
  2. Optimale transportemballeringsløsninger for laks som innebærer utvikling av gjenbrukskasser med tilpasset innerfilm.
  3. Kjølesystem tilpasset nye transportemballeringsløsninger
  4. Optimal produkt- og forbrukertilpasset emballering.
PROSJEKTLEDER
Det er Salmar som er prosjektleder og eier, øvrige bedrifter er Lycro, Tommen Gram, Marel, Yara, Multivac, Keep-IT og Norsk Lastbærer Pool. Forskningsinstituttene som deltar er Nofima og Østfoldforskning. Forskningen finansieres av Norges forskningsråd i tillegg til deltakende bedrifter.
Kilde: Nofima (les hele artikkelen her)
2017-04-06T11:56:15+01:00