About Tommen Gram

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Tommen Gram has created 16 blog entries.

Innvilget forskningsmidler for å sikre trygg emballering

2018-02-23T14:05:47+01:00

Tommen Gram er innvilget 2,4 millioner kroner i forskningsmidler for prosjektet: Trygg emballering, mat og migrasjon. Teknologiutvikling og ny kunnskap er avgjørende for omstilling og økt konkurransekraft i Landbruket. I den sammenheng har styrene i Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri gitt støtte til ni forskerprosjekter i 2018. Vi er stolte over at Tommen Gram er en av de innvilget prosjektene. En av våre strategiske beslutninger og vårt bidrag til det grønne skifte er å være aktiv i, og delta i FoU-prosjekter. I en ny artikkel om trender påpeker Norsk Landbrukssamvirke at «Forbrukerne i større grad vil foretrekke produkter som er trygge, sunne og bærekraftige, uten tilsetningsstoffer og medisiner». Slike endringer i matproduktene stiller krav til at emballasjen beskytter maten bedre enn tidligere, noe som vil føre til mer produktspesifikke emballasjeløsninger tilpasset forskjellige matvarer. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle nye analysemetoder og strategier for å dokumentere innhold og migrasjon av IAS (intentionally added substances) og NIAS (non-intentionally added substances) i matemballasje. Tommen Gram skal i samarbeid med matprodusenter, emballasjeprodusenter og forskere utvikle bedre rutiner for kvalitetsledelse, kompetanse og analysemetoder for [...]

Innvilget forskningsmidler for å sikre trygg emballering 2018-02-23T14:05:47+01:00

Først i verden med dampsperre av sukkerrør

2018-01-18T13:13:13+01:00

I forbindelse med at Arbeidslivets Klimauke arrangeres for første gang, fikk Tommen Gram besøk av Tord Lien fra NHO og Kristian Tangen fra LO. De ønsket å se nærmere på hvordan vi jobber for å redusere bedriftens miljø fotavtrykk. - De er mektig imponert over det vi har fått til Arbeidslivets Klimauke er et initiativ fra et samlet arbeidsliv i Norge, med mål om å øke miljøbevisstheten i norsk arbeidsliv og inspirere til klima- og miljøsamarbeid på arbeidsplassen. I Tommen Gram jobber både ledelse og ansatte sammen for å redusere bedriftens miljø fotavtrykk. Vi er også først i verden med miljøvennlig dampsperre som er produsert av fornybart råstoff, det vil si sukkerrør. Vi jobber ikke bare med å gjøre produktene grønnere. Vi har også gjort flere klimavennlige tiltak ved fabrikken i Levanger. - Vårt bidrag til det grønne skiftet er å drive forskning og utvikling, og ta i bruk nye metoder for å produsere plastprodukter som tilfredsstiller morgendagens miljø- og klimakrav, sier Marit Rolseth. Les hele saken på Adressa.no Mer om vår forskning og utvikling

Først i verden med dampsperre av sukkerrør 2018-01-18T13:13:13+01:00

Grønn vind over Skandinavia

2017-09-26T22:06:56+01:00

Tommen Gram er først ute med fornybar dampsperre - Å erstatte fossile råstoff i produksjon av plast gir store og viktige klimagassreduksjoner, sier Finn Robert Müller, administrerende direktør i Tommen Gram Folie. Finn Robert Müller, administrerende direktør i Tommen Gram Folie I sommer lanserte Tommen Gram en ny type dampsperre av fornybart råstoff. - Dampsperre blir brukt i alle bygninger for å forhindre fukt, sopp og råte. Det er en plastduk som legges innenfor isolasjonen og som hindrer damp og varme i å sige ut av bygningen og inn i konstruksjonen, forklarer Müller. En familie på fire avgir nemlig 10-15 liter vanndamp i døgnet, bare ved daglige gjøremål og ved å puste. Revolusjonerende Selskapets visjon er å ivareta miljøet ved å tilby kunder fornybare produkter og løsninger. Tommen Grams nye dampsperre er laget av sukkerrør, men har likevel de samme egenskapene som den originale dampsperren. - Vi har brukt cirka et år på å utvikle dette produktet, så nå er vi spente på mottakelsen blant kundene. Er interessen stor nok, vil vi på sikt kunne avvikle den originale dampsperren [...]

Grønn vind over Skandinavia 2017-09-26T22:06:56+01:00

Forbedring av emballasjens egenskaper

2017-06-29T15:31:19+01:00

Vi i Tommen Gram arbeider hele tiden med å forbedre emballasjens egenskaper. Formålet er at matvarene skal få lenger holdbarhet, bli presentert på best mulig måte og at emballasjen skal være bærekraftig. Arve Solheim, salgs- og markedssjef i Tommen Gram – Sammen med kundene våre arbeider vi hele tiden aktivt med å utvikle nye emballasjeløsninger. Utviklingsarbeidet skjer gjerne i samarbeid med FoU-miljøene, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og våre andre samarbeidspartnere. Formålet er å utvikle optimale emballeringsløsninger som er bærekraftige, sier Arve Solheim som er salgs- og markedssjef i Tommen Gram. Vi leverer mest emballasje som skal brukes til sjømat, men de har også løsninger for ost, frukt og grønt. Kundene er opptatt av at produktene har lengst mulig holdbarhet. Emballasjen skal også bidra til å fremme produktet slik at det ser mest mulig delikat ut. I tillegg jobber Tommen Gram med å introdusere emballasje som kan gjenvinnes. – Et eksempel er emballasje vi leverer til laksestykker i aluminiumsskål som er klar til å settes rett i ovnen eller rett på grillen. I emballasjen benytter vi en "pad" som gir [...]

Forbedring av emballasjens egenskaper 2017-06-29T15:31:19+01:00

Tommen Gram går foran i det grønne skiftet

2017-11-13T11:40:07+01:00

Tommen Gram har som ambisjon å gjøre matvareemballasje grønn og klimavennlig. Vi var en av seks bedrifter som fortalte om våre klimaambisjoner på årskonferansen i NHO Trøndelag. Tommen Gram er i utgangspunktet en del av klima- og miljøproblemet. Det har vi til felles med mange bedrifter og bransjer, men vi tar mål av oss til å bli en del av løsningen, sier vår konsernsjef Marit Rolseth. GÅR FORAN: Marit Rolseth (til høyre), konsernsjef i Tommen Gram, har som ambisjon å gjøre matvareemballasje grønn og klimavennlig. Her i samtale med Berit Rian i Næringsforeningen. Faksimile fra Adresseavisen 3/4-2017 / Foto: Kim Nygård Emballasje er i dag en del av problemet Mye matvareemballasje er plast som lages av CO 2 -stinkende mineralolje, og dessuten i samfunnet totalt er det altfor mye emballasje og forbruk. På NHO-konferansen fortalte Marit Rolseth hvordan Tommen Gram vil gå fra fossilbasert emballasje til innpakning som er laget av biologiske produkter. Vi vil også utvikle innpakning som øker holdbarheten på mat, slik at det kan bidra til mindre svinn. Dette er ikke bare ideer og planer. De første [...]

Tommen Gram går foran i det grønne skiftet 2017-11-13T11:40:07+01:00

Tar grep for å sikre trygg mat og emballering

2017-04-24T09:59:17+01:00

Mattrygghet er et svært viktig tema for hele matverdikjeden fra matprodusent til forbruker. Majoriteten av produktene som finnes på markedet er ferdigpakket og emballasjen er en kritisk og sentral del av mattryggheten. Den skal beskytte maten og gi økt holdbarhet. Det er samtidig viktig at maten ikke blir forurenset av stoffer som lekker ut fra emballasjematerialet over i maten som kan gi en helserisiko eller med en negativ påvirkning på produktets lukt og smak. Det er dette som er hovedtema for prosjektet «Kjemikalier i Matemballasje» som støttes av Forskningsrådet gjennom Bionær programmet, Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). Hovedansvarlig for prosjektet er emballasjekonsernet Elopak og den daglige ledelse utføres av Norner Research. Prosjektet har 11 deltakere som inkluderer tre emballasje-produsenter; Elopak, Tommen Gram og Norway Pack (eid av Bergen Plastics), grossistene Bama, Rema Brands og Unil, matprodusentene Tine, Nortura og Mills og de to F&U instituttene Norner og Nofima. Instituttene har ansvar for forskning og analyser. Norner er prosjektleder. Videre har prosjektet en referansegruppe bestående av Mattilsynet, Emballasjeforeningen og Emballasjekonvensjonen. Prosjektet skal drive kartlegging og [...]

Tar grep for å sikre trygg mat og emballering 2017-04-24T09:59:17+01:00
Hent flere