Alle snakker om sirkulær økonomi – hva vil det si?

Vi i Tommen Gram er med i et prosjekt som retter fokus mot hvordan vi kan jobbe for å skape forandring og bryte ned barrierer, slik at dagens avfallshåndtering av plastemballasje blir mer bærekraftig.

Dette prosjektet er ledet av The International Solid Waste Association (ISWA), som er en global, uavhengig og ideell organisasjon som arbeider for å fremme og utvikle bærekraftig avfallshåndtering.

ISWA har gjennom ulike prosjekter utarbeidet seks rapporter om avfallshåndtering og sirkulær økonomi. En av tilbakemeldingene var at alle aktører i hele verdikjeden må jobbe sammen for å skape forandring.

For å undersøke dette videre ble Tommen Gram invitert inn i dette prosjektet sammen med andre produsenter, designere og renovasjonsselskaper. Dette er et viktig samfunnsansvar som vi i Tommen Gram tar på alvor.

I samarbeid med ISWA har vi gitt ut et hefte som gir fem generelle anbefalinger:

Hva vil det si å gjøre dagens produksjon og forbruksmønstre mer sirkulære i praksis?

For å skape forandring må alle aktører i hele verdikjeden finne nye måter å samarbeide på. Kort fortalt handler det om å samarbeide innenfor alt fra design og merking av emballasje for å gjøre gjenvinningsprosessen enklere, til å utnytte resirkulert plast enda bedre.

Forbrukerne blir stadig mer interessert i bærekraftig pakking, spesielt for varer som er merket som bærekraftig. Vi kan også samarbeide for å legge til rette for enklere innsamling, sortering og gjenvinning.

2017-12-21T12:11:27+01:00