Tommen Gram/Bewi presenterer emballasjeløsninger på Scanpack

2018-08-23T09:31:23+01:00

Tommen Gram skal delta på Scanpack-messen i Gøteborg i oktober og er allerede i full gang med planleggingen. Dette er en stor næringsmiddelmesse, hvor fokuset for vår del vil er rettet mor mat-emballasje. Scanpack er også Nord- Europas største og mest heldekkende arrangement for alle som produserer eller benytter emballasje i sin produksjon.  Dette er en unik møteplass for inspirasjon og kunskaputveksling og siste men ikke minst et viktig sted for å bygge nettverk. Vi skal ha med oss en rekke løsninger vi produserer mat-produksjon/erneringsmiddel.  Velkommen til oss på BEWI sin stand nr. C03:40 For øvrig ligger det også litt info om selve messen på www.scanpack.se

Tommen Gram/Bewi presenterer emballasjeløsninger på Scanpack 2018-08-23T09:31:23+01:00