Høyoksygen gir bedre varighet til fersk torsk

Forsker Anlaug Ådland Hansen og hennes kollegaer i Nofima har kartlagt hvilke bakterier som finnes på torsken som pakkes fersk, og forsket på hvordan fremveksten av disse kan hindres best mulig gjennom emballeringsmetode og emballasje.

Gjennom å ta prøver av fersk torskefilet, har de funnet tre bakterietyper som vi vet er spesielt uheldige for torsken når det gjelder utvikling av lukt og smak. De tre heter Photobacterium, Pseudomonas og Shewanella, og finnes naturlig på fisken i utgangspunktet. Mengden av de ulike bakteriene som blir med helt inn i pakningen før fisken sendes ut i butikk, varierer i ulik grad ut fra råvarekvaliteten.

Den nye kunnskapen kommer fra et stort forskningsprogram om levendelagring, kalt CATCH.

Produksjonsmiljøet viktig

Forskerens oppdrag er å sørge for at de ulike bakteriene har så dårlige vekstvilkår som overhodet mulig når fisken havner i pakningen. Den vanligste pakkegassen i bruk i Norge i dag består av 60 prosent karbondioksid og 40 prosent nitrogen.

– Å pakke med vanlig pakkegassblanding har hatt noe effekt på Photobacterium, men ved å erstatte nitrogen med høyoksygen hemmes denne spesielle bakterien enda mer. Pakkegassblandingen har også hemmende effekt på de øvrige bakterietypene vi har funnet på fisken, og betyr at industrien heretter bør fokusere på høyoksygen i pakkeprosessen, sier forskeren.

Hun anslår at hylletiden i butikk kan økes med opp mot 20 prosent, hvis alle forhold ligger til rette for god lagring.

– Bakterienivå i råvaren, valg av pakkemetode og lagringstemperatur har avgjørende betydning for holdbarheten. Jo lavere bakterietall det er på produktet i utgangspunktet, jo lengre holdbarhet kan du oppnå. Velger du i tillegg den beste pakkemetoden er du sikret best mulig kvalitet og lengst mulig holdbarhet.

Tommen Gram er med i dette prosjektet som plastfilmleverandør.

Fakta om forskningsprosjektet:

  • Forskningsprosjekt: CATCH.
  • Programmet går over fire år og er finansiert med 29 millioner kroner via Bionær-programmet i Norges forskningsråd.

Gjennom å måle hvor mye gass som lekker ut av plastemballasjen under anbefalt lagringstemperatur for fersk torsk, kommer Nofima-forskeren sammen med to av partnerne i CATCH-prosjektet: plastfilmleverandøren Tommen Gram og pakkemaskinprodusenten Multivac, stadig nærmere en optimal forpakning.

Slik sikres lengst mulig holdbarhet for ferske torskeprodukt i markedet.

Kilde: Nofima (les hele saken her)
2017-04-27T09:12:25+01:00